frambozen

Contact

*** IVM VAKANTIE IS MOOISLANK TELEFONISCH NIET BEREIKBAAR TOT 20 AUGUSTUS. E-MAIL & APP WORDT WEL BEANTWOORD BINNEN ENKELE DAGEN!***

MooiSlank is bereikbaar per telefoon én via WhatsApp op telefoonnummer 06-18879991

Openingstijden

Maandag 13.00 - 21.00
Dinsdag 13.00 - 17.00
Woensdag 9.00 - 12.00
Donderdag 9.00 - 12.00 (locatie Terheijden) 
Donderdag 13.15 - 17.45 (locatie Zuiderlicht Breda)

Bereikbaarheid

Terheijden bereik je via de snelweg A59. MooiSlank bevindt zich centraal in Terheijden schuin achter basisschool De Zeggewijzer. Er is vollop parkeergelegenheid in de wijk. 

Adres locatie Terheijden

Klaverbeemd 38
4844 RK Terheijden

Adres locatie Zuiderlicht Breda

Kloosterlaan 138a
4811 EE Breda
       www.zuiderlichtbreda.nl

E-mail & contactformulier

Vul het onderstaande formulier in of stuur een mail naar info@mooislank.nl.

  • * velden zijn verplicht.

** Let op! 
MooiSlank neemt jouw privacy heel serieus! WIl je weten hoe serieus precies? Lees dan de privacyverklaring onderaan deze pagina.
 

Volg MooiSlank via Facebook

Volg MooiSlank ook op Facebook! Blijf volledig op de hoogte en ontvang leuke tips, weetjes & eye-openers. 

Links 

www.praktijkdebalanz.nl  Alternatieve therapie voor FLOW in je leven!
www.blijmetmezelf.nl  Schoonheidssalon waar schoonheid van binnenuit voorop staat! 
www.blijmetmijnhuid.nl  Webwinkel met Dermalogica huidverzorgingsproducten.
www.zuiderlichtbreda.nl  Spiritueel centrum voor bewustwording en externe locatie van MooiSlank

Privacyverklaring

MooiSlank, gevestigd aan Klaverbeemd 38 4844 RK Terheijden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mooislank.nl
Klaverbeemd 38
4844 RK Terheijden
06-18879991

Persoonsgegevens die wij verwerken
MooiSlank verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MooiSlank verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mooislank.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MooiSlank verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- MooiSlank verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MooiSlank neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MooiSlank) tussen zit. MooiSlank gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Apple.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MooiSlank bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 15 jaar, ivm de wettelijke termijn bewaarplicht voor zorgverleners.

Delen van persoonsgegevens met derden
MooiSlank verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MooiSlank blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MooiSlank gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MooiSlank en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mooislank.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MooiSlank wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MooiSlank neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mooislank.nl

Leefstijl interventie in de toekomst vergoed uit het basispakket: waarom wachten?

De BGN-gewichtsconsulent is direct toegankelijk bij gewichtsproblematiek! We...

Lees meer

Nieuw bij MooiSlank: Afvallen in groepsverband!

MooiSlank start per 20 september met het aanbieden van afvallen in groepsverb...

Lees meer
Meer nieuws

Leefstijl interventie in de toekomst vergoed uit het basispakket: waarom wachten?

De BGN-gewichtsconsulent is direct toegankelijk bij gewichtsproblematiek! We...

Lees meer

Nieuw bij MooiSlank: Afvallen in groepsverband!

MooiSlank start per 20 september met het aanbieden van afvallen in groepsverb...

Lees meer
Meer nieuws